Zmeny 02/2019
Upozorňujeme, že v sekcii download sú k dispozícii zmeny k výpočtu miezd 02/2019 spolu s popisom ročného zúčtovania dane za rok 2018

 

 

Vitajte na stránke OPTIMALsof Martin, s.r.o.

Tu sa dozviete základné informácie o našom programe Xpert

A o službách súvisiacich s činnosťou našej spoločnosti

Sme Vám k dispozícii...


 
Created by DATACOM

OPTIMALsoft Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin