Zmeny 09/2020
Upozorňujeme, že v sekcii download sú k dispozícii zmeny k výpočtu miezd 09/2020 spolu so zmenovým listom.

 

Kontakty

OPTIMALsoft Martin, s.r.o.
Thurzova 16
036 01 Martin
Slovenská republika

tel. : +421 043 428 7289

mobil : +421 0905 362 678

e-mail : optimal@optimal.sk
internet : http://www.optimal.sk

IČO: 31 618 707
IČ DPH: SK 2020433976

Kontaktná osoba:

Ing.  Alena Helegdová, konateľ spoločnosti 


Výpis zo obchodného registra ORSR.sk

 
Created by DATACOM

OPTIMALsoft Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin