Zmeny 09/2020
Upozorňujeme, že v sekcii download sú k dispozícii zmeny k výpočtu miezd 09/2020 spolu so zmenovým listom.

 

O firme

 
OPTIMALsoft Martin, s.r.o., bola založená 16.11.1994.


OPTIMALsoft Martin s.r.o. je špecializovaná na analýzu, projekciu, vývoj programov a poradenské služby v oblasti mzdovej a personálnej agendy. Produkty a služby spoločnosti sú zamerané na širokú škálu výrobných a obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií. Cieľom je neustále zdokonaľovanie procesov v riadení ľudských zdrojov a v spracovaní mzdového odmeňovania.


OPTIMALsoft  Martin s.r.o. disponuje modulárnym programovým systémom pre spracovanie mzdovej a personálnej agendy Xpert založenom na platforme klient - server. Táto je určená pre prostredie MS Windows a je priebežne aktualizovaná na základe príslušných legislatívnych zmien. V súlade s novými trendmi a rýchlo rastúcimi nárokmi sa systém Xpert priebežne modernizuje.

 
Created by DATACOM

OPTIMALsoft Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin