Zmeny 02/2019
Upozorňujeme, že v sekcii download sú k dispozícii zmeny k výpočtu miezd 02/2019 spolu s popisom ročného zúčtovania dane za rok 2018

 

Produkty


Xpert - (platy a mzdy, personalistika) pre OS Windows je moderný viacužívateľský systém založený na architektúre klient - server. 
Created by DATACOM

OPTIMALsoft Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin