Zmeny 01/2021
Upozorňujeme, že v sekcii download sú k dispozícii zmeny k výpočtu miezd 01/2021 spolu so zmenovým listom.

 

Služby

Mzdové a personálne poradenstvo

Návrhy a riešenia mzdového odmeňovania a pracovnej motivácie

Zákazkové spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Programové práce na individuálnych riešeniach prepojení

  • s výrobou
  • s dochádzkovými systémami
  • s peňažnými ústavmi
  • s systémami zaúčtovania miezd


TREXIMA, ISCP
- štatistické zisťovania prepojenia elektronických dochádzkových systémov


 
Created by DATACOM

OPTIMALsoft Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin