Zmeny 03/2021
Upozorňujeme, že v sekcii download sú k dispozícii zmeny k výpočtu miezd 03/2021 spolu so zmenovým listom. Sú to posledné zmeny v programe Xpert. CHCEM VŠETKÝM POĎAKOVAŤ A POPRIAŤ MNOHO ÚSPECHOV A DÚFAM, ŽE S MNOHÝMI UŽÍVATEĽMI BUDEME AJ NAĎALEJ SPOLUPRACOVAŤ ALE UŽ V PROGRAME HUMANET.

 


Na pevných základoch vybudované …
Rokmi osvedčená aplikácia MAP v.4 vznikala v časoch sálových počítačov a jej transformácia do prostredia MS DOS a neskôr MS Windows ju pozdvihla na novú úroveň.


V najrozšírenejšom operačnom systéme MS Windows pracuje bezpečná a spoľahlivá aplikácia Xpert.  Platforma klient - server, sieťové viacužívateľské prostredie, to sú hlavné prednosti tohoto systému mzdovej a personálnej agendy.

Produkt je klientovi k dispozícii v niekoľkých verziách. Verzia  Lite obsahuje len základné jadro celého systému a je určená pre organizácie s relatívne malým počtom zamestnancov alebo stredne veľké organizácie, ktoré nevyžadujú oddelený prístup viacerých pracovníkov mzdovej učtárne do systému.

Verzia Lite, obsahuje

  • jednožívateľskú klientskú časť pre vedenie mzdovej agendy jednej firmy
  • lokálny server s jednou užívateľskou databázou


Druhá možnosť ponúka náročnejším užívateľom verziu Solid. Tá je určená pre organizácie, kde mzdovú agendu spracúva viacero mzdových referentov z pracovných staníc zapojených do siete.

Verzia Solid obsahuje

  • viacužívateľskú klientskú časť pre vedenie mzdovej agendy jednej firmy
  • plnohodnotný server s jednou užívateľskou databázou


Pre užívateľov, ktorí spracúvajú mzdovú agendu zákazkovo pre viacero organizácií je určená verzia Total.

Verzia Total obsahuje

  • viacužívateľskú klientskú časť pre vedenie mzdovej agendy viacerých firiem
  • plnohodnotný server s viacerými užívateľskými databázami

 
Created by DATACOM

OPTIMALsoft Martin, s.r.o., Thurzova 16, 036 01 Martin